Искаме: Безопасни детски зони! Сега! Преди да са пораснали децата ни!

Инициативата е насочена към осигуряване на зони без токсични химикали за децата.

Където и да са те, в която е възраст да са.

Безопасност в: яслите, детските градини, в училищата, в университетите. На детските площадки, в спортните комплекси, навсякъде !

Защо и какво?

Поне веднъж годишно общините в населените места пръскат всеки квадратен сантиметър от зелените площи между блоковете, зоните за отдих, парковете, спортните площадки, стадионите или двора на детската градина и на училищата на децата ни с отровни химикали.
Същото правят и директорите на всички детски заведения и университети.

Как влияят на човешкото здраве?

По много и различни начини. В нашия магазин ще намериш информационни материали. Можеш да прочетеш подробно или да научиш само с един поглед и тук, в сайта.

С един поглед. Подробно

Кой решава?

Кмета или директора имат ли право да го решат сами? Да, имат.
Те казват, че така предпазват децата ни от кърлежите, бълхите и другите опасности.Така ли е? Научи повече в Информационни ресурси.

Има ли нещо друго, което може да се направи ПРЕДИ да се напръска с тези отровни вещества? Да, има.

Не само има, а и те са длъжни, според европейското законодателство, първо да опитат всички други средства за да се справят с проблема.

Поради особено опасните свойства на тези вещества, те трябва да се прилагат много внимателно. САМО КОГАТО НАИСТИНА СЕ НАЛАГА.
От всичките, почти 1000, разрешени за употреба в ЕС, трябва да се избират само онези отровни препарати, за които няма данни, че предизвикват рак, диабет, срив в имунната система, в половата система, в умственото развитие на децата ни. Да ги правят хиперактивни, или с поведенчески проблеми, стерилни или с увредени ендокринни системи.

Ние ли ще сме първите?

Категорично , не! В редица страни има далеч по-сериозни ограничения от тези за които настояваме ние.
Предстои публикуване.

Искаме да се забрани използването на най-опасните химикали в детските градини, училищата, университетите, парковете - в детските зони


Пълна забрана за използването на препарати, класифицирани като:
Канцерогени, репродуктивнотоксични, имунотоксични, ендокринноувреждащи, нервно токсични, устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) вещества, много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) вещества, както и на такива, за които липсва достатъчна оценка за ефектите върху здравето. Забрана за използването на всички активни вещества, за които има данни, че попадат в критериите за изключване на Регламент (ЕС) 1107/2009 или кандидати за заместване по Регламент (ЕС) 528/2012.

Искаме да ни кажат с какво ще пръскат.

Искаме да ни кажат, как това нещо би могло да увреди децата ни , ако са алергични или са особено чувствителни. Лесно е, пише го в информационния лист за всеки препарат.Искаме, не просто да ни кажат, а да ни кажат така , че да го видим, да го обмислим и да решим, дали да пуснем този ден детето си на училище.
СЛЕД като вече са го направили, ние искаме да знаем КОЛКО време не трябва да влизаме в този парк, в тази градина, в това училище, в този университет, или на това игрище.

Ние искаме това място да бъде обградено...

Ние искаме да знаем кой е отговорен, ако нещо се обърка!

Ние искаме хората, които са определени да работи системата, да не са свързани с икономически интереси с бизнес, който печели ако се пръска много, ако се пръска без да е нужно, ако се пръска с най-евтините, но най-отровни химикали.

Какво можеш да направиш ТИ?

Ако това са и твоите искания, включи се!

Поискай промяната в училището на твоето дете. В детската му градина. В яслата. Във вашата община.
Кажи на порасналата си дъщеря / или син да поискат същото от университета, в който учат.
Свържи се с нас, за да научиш повече за конкретните законодателни инициативи, които те молим да подкрепиш.
Последвай ни във Фейсбук за да следиш иницитивите по тази кампания.

0
факта:

Децата са една особено уязвима група!

1
В утробата, в бебешка и детска възраст основни жизнени органи и системи са в процес на създаване, съзряване и интензивно развитие. Затова те са особено уязвими към токсичните вещества. Ембрионалният стадий е най-критичният. Контактът с биоциди и пестициди на този етап води до малформации на плода , а също и до функционални разстройства , проявяващи се много по-късно в живота на детето.
2
Много по-дълъг период, в който децата могат да развият болести с дълъг латентен период (рак и др.) (Напр. 70-годишен възрастен и 5-годишно дете, изложени на въздействие на канцероген с 40-годишен латентен период – детето има на пъти по-висок риск от развитие на болестта
3
Повърхността на кожата им, отнесена към единица тегло е много по-голяма, отколкото при възрастните , а биоцидите проникват през кожата също така лесно, както и при директно поемане
4
Прекарват повече време навън, на места , в които се прилагат биоциди и пестициди и така поемат по-големи дози;.
5
Обитават височинната зона, в която биоцидите обикновено се прилагат и натрупват
6
Приемат по-големи дози, поради спецификата на поведението си. Като поставя всичко в устата си детето до 3 год. възраст получава понякога до 7 пъти по-високи дози от тези при възрастните. Най-малките не могат да четат. Те не преценяват адекватно опасностите , не могат да се предпазят сами и много по-често стават обект на отравяния и инциденти.
7
Приемат по-голямо количество храна , вода и въздух на кг тегло /6 пъти повече плодове, 2 пъти повече зеленчуци и 3 до 5 пъти повече зърнени храни / а заедно с тях и отровните пестициди които остават в храните
8
Незрялост на вътрешните органи и иситеми, отговорни за отд-Феляне на токсичните вещества.
9
Нормите за ефектите и за безопасните разрешени нива и експозиция са съобразени с възрастните, а не с децата (доклад на СЗО и Европейската агенция по околна среда
10
При одобряването на даден препарат не се изисква да се представят данни за специфичното въздействие върху децата в ключови моменти от развитието им.

Какво направихме НИЕ?

Изпратихме писма с искане за промяна в националното законодателство на всички институции, които могат да го направят.

Тъй като темата е тясно специализирана, приложихме подробна обосновка, примерен текст за основни положение на нормативен документ и предложихме експертна помощ при изготвянето на текстовете, както и контакти с различни специалисти. Писахме:

1. На Министерство на здравеопазването, което може да промени Наредба 3 от 2005 г. - писмо с вх. № 92-Ф-37/24.04.2014 г. До юли 2015 все още нямаме отговор!

2. На Министерство на земеделието и храните, което може да промени Закона за защита на растенията, в частта за публичните площи. писмо от 24.07.2014. Нямаме отговор!

3. На Столична община, която може да създаде общинско законодателство за общинските детски заведения , паркове и др. с вх. № ..../07.2014 г. След като ни прехвърляха отедин заместник-кмет на друг, последно зам.кметът по здравеопазване г-жа Антоанета Пейчева ни каза, че Столична община няма да направи нищо. Предложи ни да пишем на други институции в рамките на същата община! Какво мисли самият кмет на София г-жа Фандъкова, така и не разрбрахме. Не знаем и дали предложението ни е стигнало до нея. От юни 2014 год продължаваме да сме номер 246 в списъкът й за прием. За една година не се преместихме напред.

4. На председателя на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, ген. Тонев - февруари 2015 г. След неговото напускане отново - този път на на новия председател на Комисията по здравеопазване д-р Дариткова - през март 2015 г. Те можеха и могат да променят Закона за здравето и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. До юли 2015 нямаме отговор от Комисията .

5. Проведохме срещи с: двама заместник кметове на Столична община - по екология и двама по здравеопазване, с един кмет на район и десетки срещи и разговори със служители на две министерства.
От тях, до този момент срещнахме разбиране само от двама души. Това са зам. кмет по екология на СО - г-жа Бояджийска и кметът на р-н Подуяне - г-жа Митова. Техните правомощия обаче не са достатъчни да се задвижи системата.