Какво ядем?

В рамките на Проект: „Граждански принос към създаване на ефективна и прозрачна система за мониторинг на храните в България” са създадени 7 документални филма, проследяващи и доказващи неадекватноста на българската система за контрол над храните за остатъци от пестициди. Това е промоционален кратък анонс към филмите.

Филмите бяха излъчени по канал 1 на БНТ. Ако сте ги пропуснали можете да ги намерите на сайта ни. Следвайте менюто вляво.

Няма данни - няма проблеми

Филм 1 - Няма данни - няма проблеми
В морето от информация за некачествени и опасни храни има един въпрос, който се различава по съществото си от всички останали. И той е – Замърсени ли са храните ни с токсичните химикали, наречени пестициди? С кои точно пестициди и в какви концентрации?
А има ли как в България да разберем какво ядем, след като сме си платили данъците и с нашите пари държавата е направила някакви анализи? Къде са данните?
Пет години един обикновен човек се опитва да получи отговрите. Една битка с предизвестен край и много въпроси.
Защо няма данни в публичното пространство? Защо цари тази преднамерена усложненост, която да те откаже да търсиш информация? Има ли какво да крие и от какво да се срамува МЗ ?

Автор: Валентина Лукова
Сценарий: Зорница Гюрова и Валентина Лукова
Режисьор: Иванка Йонкова
Оператор: Мирослав Гайдошик
Монтаж: Биляна Борисова

На чия страна е Министрество на здравеопазването?

илм 2 - На чия страна е Министрество на здравеопазването?

Компаниите, производители на пестициди имат силен PR, с който да влияят на общественото мнение и да защитават финансовите си интереси. Тезата, която те защитават е, че вредата от пестицидите е силно преувеличена, въображаема и средно статистическия европеец няма от какво да се притеснява.
Обикновеният европеец обаче, като данъкоплатец, има в лицето на своята държава онези сили, които да противостоят на интересите на бизнеса и да осигуряват разумен баланс .
Но в България Министерство на здравеопазването от години използва точно доводите на производителите на пестициди, когато лобират за по-малко ограничения и контрол. На чия страна е тогава МЗ?
Има ли кой да отстоява и пази нашите интереси като потребители?
Сами ли сме всъщност?
Данни за здравните ефекти на пестицидите
• Данни от независими анализи на портокали и гъби, закупени от български магазини и анализирани в Холандия.

Автор: Валентина Лукова
Сценарий: Зорница Гюрова и Валентина Лукова
Режисьор: Иванка Йонкова
Оператор: Мирослав Гайдошик
Монтаж: Биляна Борисова

Мониторинг - тука има, тука няма

Филм 3 - Мониторинг - тука има, тука няма

Всяка година страните-членки на ЕС провеждат изследвания за съдържание на пестициди в храните. Всяка година и българското здравно министрество прави същото. Данните обаче са коренно различни. В Европа намират остатъци от пестициди в около 40-50 % от пробите, а в България в последните 5 години няма нито една година, в която да са открити пестициди в повече от 1 % от пробите. Какви са възможните обяснения? Реалистични ли са българските данни?
Отговорността на търговеца за продажбата на храни, замърсени с пестициди – работи ли системата?
• Данни от независими анализи на домати в български храни, изследвани едновременно в холандска и българска лаборатория. Сравнение на резултатите.

Автор: Валентина Лукова
Сценарий: Нина Донева
Режисьор: Николай Василев
Оператор: Борислав Георгиев

"Малките" жертви

Филм 4 - Малките жертви

Стоейки на върха на хранителната верига хората си “набавят“ по-голямата част от токсичните химикали, които се откриват в телата ни чрез храната.
Децата са различни и особено уязвими на въздействието на пестицидите. Те са една специална група, за която въздействието на химикалите започва още в утробата на майката. Те не могат да се защитят сами. Отговорните сме ние – възрастните. Но български здравни чиновници години наред надменно отминаваха сигнали, че е възможно българските деца да бъдат застрашени.
Никой не обръщаше внимание на сигналите ни, че мониторингът ни е калпав.
Едва през 2008 година Здравното министвество създаде в нищото, което цареше дотогава един зачатък на система за котрол, който за да стигне, където трябва да е, ще израсте още едно поколение българчета, излишно изложени на риск.
• Данни от независими анализи на банани и мандарини в български храни, изследвани едновременно в холандска и българска лаборатория. Сравнение на резултатите.

Автор: Валентина Лукова
Сценарий: Нина Донева
Режисьор: Николай Василев
Оператор: Борислав Георгиев

Врата в полето

Филм 5 - Врата в полето

Новото (от 2010 г.) европейско законодателство за пестицидите – една истинска битка между лобитата на производителите на пестициди и гражданското общество, с който Европа разписа по-строги правила за контрол на токсичните пестициди.


В България обаче нищо не се променя.

Абсурдите в българското законодателство за безопасността на храните – цитати и размисли. Две министрества ни пазят за безопасна храна - но запазени ли сме всъщност? Комисии, комитети , планове и програми – резултат никакъв.

Въпросът е какво правиха българските правителства през последните 5 години, в какви сложни процудури за разпределяне на влияние влязоха, чии интерси се защитиха като не се създаде работеща система за безопасност на храните? Нещо повече – не е ли Нарушен закона, като не се създаде орган , който да провежда на практика закона за храните?

Ролята на търговеца в осигуряване безопасносттна храните.


Данни от независими анализи на лимони в български храни, изследвани едновременно в холандска и българска лаборатория. Сравнение на резултатите.

Автор: Валентина Лукова

Сценарий: Нина Донева
Режисьор: Николай Василев
Оператор: Борислав Георгиев

 

Незнаещи и невиннни

Филм 6 - Незнаещи и невиннни

Виновни ли са производителите на земеделска продукция , ако в храните се откриват пестициди над нормите или забранени и опасни препарати? Кой ги контролира и как? Равнопоставени ли са?

Министрество на здравеопазването ни успокоява, че всичко е под контрол. Каква е реалността? Работи ли системата за проследяемост на храните – основен принцип в системата за безопасност на храните?

Данни от независими анализи на салати в български храни, изследвани едновременно в холандска и българска лаборатория. Сравнение на резултатите.

Автор: Валентина Лукова
Сценарий: Нина Донева
Режисьор: Николай Василев
Оператор: Борислав Георгиев

Уповавайте се, но дръжте барута сух

Как една небогата държава като България управлява парите си за мониторинг на пестициди?
Обобщение на данните от независими анализи за пестициди в български храни - шокиращо лоши резултати.

В същото време въз основа на собствените си данни Министрество на здравеопазването продължава да твърди, че няма основание за безопокойство.

Знанията ни за токсичността на пестицидите се променят с годините и са несъвършени по самата си същност.

Затова правилния подход е спазването на предохранителния принцип в политиката с химикалите.

Автор: Валентина Лукова
Сценарий: Нина Донева
Режисьор: Николай Василев
Оператор: Борислав Георгиев