15. 04. 02

Биоцидите по дефиницията на Official Journal of the EС са активни вещества или смеси, съдържащи една или повече съставки, създадени да възпират развитието на, или действието на, или да унищожават, или обезвреждат или по друг начин да упражняват контролиращ ефект върху опасни организми, с помощта на химически или биологични средства

Казано по-просто – това са всички онези препарати, които се използват в бита за предотвратяване появата или унищожаване на мухи, комари, кърлежи, хлебарки, плесени, гъби, плевели в двора, бактерии в тоалетната и какво ли още не.

Дори в защитения си градския си дом ние не сме сами. Неканени гости често ни посещават и трайно се заселват в домовете ни. Хлебарки, комари, бълхи и мравки; гризачи – плъхове или мишки – те нарушават съня ни, разпиляват или развалят храната ни, или просто ни дразнят с присъствието си . Плесени, вируси и бактерии надничат от ъглите или ни дебнат в каналите! А ако в обсега на това, което наричаме “дом” включим и двора, градината или даже парка, където играят децата ни, ще се срещнем и с други опасни съжители – кърлежи , плевели и множество други заплахи.

Някои от тези вредители пренасят или причиняват тежки болести. Ето защо, когато в началото на 20 век бяха създадени първите препарати за борба с тези вредители, човечеството въздъхна с облекчение! 
Биоцидите са наистина едно ефикасно и бързо средство за контрол. Едно пръскане и песента на комара спира! – Нашият враг пада мъртъв!

Каква е цената на тишината, обаче?

За да научите повече за влиянието на тези "много полезни " химикали върху здрвето ни, как те влияят върху децата ни, как да избегнем или намалим вредата от тях - посетете магазина на Фондация Правото да знам, където бихтне могли да си поръчате брошурата - Бицоди и пестициди - невидимят враг на нашите деца.

С продажбата на символични цени на информационните си материали Фондация Правото да Знам покрива само малка част от разходите по издаването на нови материали

15. 04. 02
 • Отрови за мишки и плъхове;
 • Противопаразитни каишки за кучета и котки;
 • Спрейове , прахове или примамки за хлебарки ;
 • Лосиони, таблетки или спрейове против комари;
 • Препарати против кърлежи;
 • Препарати против мухи, мравки или бълхи;
 • Дезинфектанти за баня или кухня;
 • Препарати против мухъл или гъбички;
 • Някои химикали за плувни басейни;
 • Препарати за поддържане на тревни площи, цветни градини и стайни растения.
15. 04. 02

Докато законодателството ни е синхронизирано и допълнено поне на хартия, контролът върху практическото му изпълнението е слаб.

 1. Регулаторите на всички нива не са синхронизирани;

 2.  Няма публично достъпен регистър на компаниите, които имат разрешение да прилагат пестициди в обществените места. Списъците са пръснати по 28-те ре-гионални РИОКОЗ /бивши ХЕИ/;

 3.  Изискващото се по закон задължително уведомяване за приложен пестицид в училища, паркове, болници и др. не се спазва изобщо;

 4.  За унищожаване на вредители (напр. кърлежи) и за отстраняване на заплахата от болестите, които причиняват, общинските власти прилагат системно пести-цидни препарати, а никаква информация за това не се дава на общността;

 5.  Незаконни, внесени от цял свят препарати, с неизвестен състав и без инструкция за безопасно приложение са на български пазар и се купуват широко поради ниските си цени; снимки

 6.  Регистрите на разрешените продукти и оторизираните фирми е недостъпен и може да се получи само след официално искане. Това прави невъзможно за хората да конт-ролират дали продаваните продукти и рекламираните фирми за обезпаразитяване са легални или не. Потребителите не могат да направят верния избор за тях и техните деца.

 

 © Текст& Дизайн  Фондация Правото да Знам http://right-2-know.org/
 Зачитайте правото ни на собственост върху материалите, публикувани на този сайт. 

Бъдете активни и почтени - Децата ни гледат.


Имате мнение по това, което прочетохте?
Искате да разкажете за вашия опит или подобен проблем?
Това е чудесно! Така може да помогнете на някой, който има нужда.
Не се колебайте. В рубриката Гледна точка можете да направите мнението си видимо за всички, които посещават сайта.