15. 03. 29

Какви са тези химикали?

Има две групи токсични химикали, които условно се разделят заради различното си приложение.
Като химически вещества,  обаче често са напълно еднакви.

Това са пестицидите и биоцидите. 
Те са отровни химикали, създадени с цел да убиват вредителите или болестите по растенията, в почвата, във вече произведените храни, докато те се транспортират или съхраняват.

Прилагат се също така  обаче, където сме ние - незнаещи и незащитени!  В зелените площи около блока, в парка, в училищния двор, на футболното игрище. В помещенията.

 

По дефиниция те са отрови!


 

 

15. 04. 19

В България няма НИКАКВИ данни за обработваните публични площи.

Какви  количествата се използват всяка година?

Самите институции не го знаят. Попитахме ги официално. Пазим писмения им отговор. Ако някой го интересува.

Затова ще ви предложим  факти от страни , които имат такава статистика.


Това е извадка от нашата публикация "Пестициди в публичните пространства - факти и цифри" - можеш да я намериш в Магазина ни.

Употребата на пестициди в местата за отдих

  •   78 милиона домакинства в САЩ използват пестициди в дома и в градината си.[i]

  •  Хербицидите водят класацията на най-използваните пестициди  в градината и зелените площи в дома[ii] - над 45 милиона кг. 

  •  Градските зелени площи и градини се третират с повече пестициди на хектар (1.5-4,7 кг за 4 дка), околкото обработваемите  селскостопански земи  (1.3 за 4 дка)[iii].

  •  Продажбите на пестициди от химическата индустрия са средно за около $9.3 милиарда щ.д. на година. Само продажбите на индустрята за приложения в градовете надхвърлят 35 милиона годишно[iv]

  •  Едни от най-използваните пестициди за градски терени са и едини от на-опасните като: 2,4-Д (8-11 милиона), глифозат  (5-8 милиона), МСПП (Mecoprop) (4-6 милиона), Пендиметалин  (3-6 милиона), Дикамба (2-4 милиона)[v].

  •  Проучване в САЩ от 2004 сочи, че 5 милиона собственици използват  само нехимически методи за защита на градините и моравите си, докато седем пъти повече (35 милиона) се осланят на токсичните пестициди[vi].

 [i]U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2004. Pesticides Industry Sales and Usage: 2000 and 2001 Market Estimates. EPA-733-R-04-001.

[ii] ibid

[iii] National Research Council. 1980. Urban Pest Management. National Academy of Sciences; Abrams, R., Attorney General of New York. 1991. “Toxic Fairways: Risking Groundwater Contamination from Pesticides on Long Island Golf Courses,” Environmental Protection Bureau; Pimentel, D, et al. 1991. “Environmental and Economic Impacts of Reducing U.S. Agricultural Pesticide Use,” Handbook of Pest Management in Agriculture, 2nd ed. CRC Press, Florida, p.679.

[iv] EPA. 2004. Pesticides Industry Sales and Usage: 2000 and 2001 Market Estimates; U.S. Census Bureau. 2004. Services to Buildings and Dwellings: 2002 Economic Census. EC02-561-07.

[v] EPA. 2004. Pesticides Industry Sales and Usage: 2000 and 2001 Market Estimates.

[vi] The National Gardening Association and Organic Gardening Magazine. 2004 July. Environmental Lawn and Garden Survey.

15. 03. 29

Опасни ли са? За детето ми, за мен, за моя домашен любимец?


Независимо, че са създадени не за да въздействат върху хората, веднъж приложени, тяхното разпространение вече не може да бъде контролирано!
Те остават в окръжаващата ни среда, попадат във водата ни, остават в храните ни, в почвата и въздуха – те са около нас! 

Прилагането им трябва да става изключително внимателно, при спазване на редица предпазни мерки и по подходящ начин.

 

Как влияят на човешкото здраве?

По много и различни начини. В нашия магазин ще намериш информационни материали, но ако искаш отговор с един поглед, погледни тук.

Ако искаш повече информация, прочети нататък.
Това е извадка от нашата публикация "Пестициди в публичните пространства - факти и цифри" - можеш да я намериш в Магазина ни.

 

Здраве - Експозиция рискове

• От 30 широко използвани пестициди за зелени площи за 13 има данни за канцерогенност, 13 се свързват с дефекти при новородени, 21 са токсични за репродуктивната ни система, 15 са невротоксични, 26 увреждат черния дроб или бъбреците, 27 предизвикват алергични реакции или различни възпаления на лигавици или кожа, а 11 са вещества с достътъчно данни за увреждане функците на жлезите с вътрешна секреция[i].   

• Бременните жени, ембрионът, бебетата и децата, възрастните и хронично болните са в много по-голям риск от излагането си на пестициди, освен другото и заради подтискане на съпротивителните сили на организмите, или увреждания на различни ситеми, което повишава риска от ракови заболявания[ii].

• Научни статии откриват натрупване на  остатъците от пестициди (хербицида 2,4-D или инсектицида карбарил) в домовете. Просмукване от обработваните площи в други, в които никога не са прилагани пестициди, механично внасяне на пестицидите чрез праха, обувките или облеклото. Тези препарати се натрупват във въздуха, домашния прах, килимите и повърхностите като цяло и излагат децата на количества до 10 пъти по-високи от тези, които се използват при самото прилагане на пестицидите[iii].  

 

Децата и пестицидите

• Децата поемат повече пестициди на килограм тегло от възрастните. Техните органи и системи не са докрай развити и не успяват да се освободят от токсичните вещества в  същата степен както възрастните [iv].

• Според Академията на науките на САЩ половината от насищането на телата ни с пестициди става през първите 5 години от живота ни сокато още растем и се развиваме[v].  

• Едно изследване на Journal of the National Cancer Institute намира, че пестицидите за дома и градината увличават риска от левкимия при децата 7 пъти[vi].

• Изследванията сочат, че ниски дози на въздействие на пестициди за морави се свързват с нарастване честотата на спонтанните аборти, подтискане на имунната система, увреждане функциите на ендокринната и нервната системи[vii] .

• Въздействието на домашните и градинските  пестициди повишава рязко риска от развитие на астма[viii].

• Огромен е броят на изследванията, които свързват пестицидите с хиперактивност, изоставане или увреждане на развитието на мозъка и нервната система на децата , поведенчески отклонения и моторни дисфункции[ix].

• В кръвта на деца на възраст 6-11 години се откриват много по-високи дози от пестициди за зелени площи , отколкото във всички останали възрастови групи.  Биомониторнг показва че пестицидите преминават  през пъпната връв в детето и в майчината кърма[x].

 

Read More: Опасни ли са за здравето ни?
15. 04. 19

Домашните любимци, дивите животни и пестицидите

• Изследвания показват, че кучетата, обитаващи третирани с хербициди площи (паркове, градини, морави) увеличават двойно риска от развитие на кучешка

лимфома (вид рак), а рискът за рак на пикочния мехур при някои породи нараства от 4 до 7 пъти[xi].

• От 30 обичайно използвани пестициди за зелени площи: 16 са токсични за птици, 24 са токсични за риби и водни организми, 11 са смъртоносни за

пчелите[xii].

• Пестицидите са токсични за дивите животни. Като замърсяват  храната  им нарушават фунциите на жизнено важни системи , нарушаlат способностите им за оцеляване и   водят до смъртта им[xiii].

• Пестицидите в градините и зелените площи  са смъртоносни  за полезните насекоми и за почвените микроорганизми, които са основата за естествените защитни сили на тези  площи. Така кръгът се затваря - нужно е ново и ново прилагане на пестициди[xiv]


[i] BP 2005 April. Health Effects of 30 Commonly Used Lawn Pesticides. 

[ii] EPA. 2003. Tackling a Suspected Hazard of Aging.; U.S. EPA. 2002 Oct 31. “EPA Announces New Aging Initiative to Protect Older Persons From Environmental Health Threats.” EPA Pesticide Program Update. Office of Pesticide Programs; National Research Council. 1993. "Pesticides in the Diets of Infants and Children," National Academy Press. Washington, DC.; Repetto, R., et al. 1996 March. Pesticides and Immune System: The Public Health Risk, World Resources Institute, Washington, DC.

[iii] Rudel, Ruthann, et al. 2003. “Phthalates, Alkylphenols, Pesticides, Polybrominated Diphenyl Ethers, and Other Endocrine-Disrupting Compounds in Indoor Air and Dust,” Environmental Science and Technology 37(20): 4543-4553; Nishioka, M., et al. 2001. "Distribution of 2,4-D in Air and on Surfaces Inside Residences After Lawn Applications: Comparing Exposure Estimates from Various Media for Young Children," Environmental Health Perspectives 109(11); Lewis, R., et al. 1991. "Determination of Routes of Exposure of Infants and Toddlers to Household Pesticides: A Pilot Study," EPA, Methods Research Branch.

[iv] EPA. 1996. Environmental Health Threats to Children. Office of the Administrator. 175-F-96-001.

[v] National Research Council, National Academy of Sciences. 1993. Pesticides in the Diets of Infants and Children. Washington, DC: National Academy Press.

[vi] Lowengart, R. et al., 1987. “Childhood Leukemia and Parent’s Occupational and Home Exposures, “ Journal of the National Cancer Institute 79:39.

[vii] Greenlee, A. et al. 2004. “Low-Dose Agrochemicals and Lawn-Care Pesticides Induce Developmental Toxicity in Murine Preimplantation Embryos,” Environ Health Perspect 112(6): 703-709; Cavieres, M., et al. 2002. “Developmental toxicity of a commercial herbicide mixture in mice: Effects on embryo implantation and litter size.” Environ Health Perspect 110:1081-1085.

[viii] Salam, M.T., et al. 2004. "Early Life Environmental Risk Factors for Asthma: Findings from the Children’s Health Study," Environ Health Perspectives 112(6): 760.

[ix] Shettler, T., et al. 2000. “Known and Suspected Developmental Neurotoxicants,” In Harms Way: Toxic Threats to Child Development Cambridge, MA: Greater Boston Physicians for Social Responsibility; Guillette, E.A., et al. 1998. “An Anthropological Approach to the Evaluation of Preschool Children Exposed to Pesticides in Mexico,” Environ Health Perspectives 106(6); Porter, Warren. “Do Pesticides Affect Learning and Behavior? The neuro-endocrine-immune connection,” Pesticides And You 21(4): 11-15. Beyond Pesticides, Washington, D.C.  (Overview of Dr. Porter's findings published in Environ Health Perspectives and Toxicology and Industrial Health.)

[x] Centers for Disease Control and Prevention. 2003 Jan. Second National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals; Pohl, HR., et al. 2000. “Breast-feeding exposure of infants to selected pesticides,” Toxicol Ind Health 16: 65-77; Sturtz, N., et al. 2000. “Detection of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid residues in neonates breast-fed by 2,4-D exposed dams,” Neurotoxicology 21(1-2): 147-54; Houlihan, J., et al. 2005. Body Burden, The Pollution in Newborns. Environmental Working Group, Washington, D.C.

[xi] Glickman, L., et al. 2004. "Herbicide exposure and the risk of transitional cell carcinoma of the urinary bladder in Scottish Terriers," Journal of the American Veterinary Medical Association 224(8):1290-1297; Hayes, H. et al., 1991. “Case-control study of canine malignant lymphoma: positive association with dog owner’s use of 2,4-D acid herbicides,” Journal of the National Cancer Institute, 83(17):1226

[xii] Beyond Pesticides Factsheet. 2005. Environmental Effects of 30 Commonly Used Lawn Pesticides. 

[xiii] Defenders of Wildlife. The Dangers of Pesticides to Wildlife [white paper]. 2005 April.

[xiv] Restmeyer, S.J. 2003. Ecological Pest Management: Embracing the Organic Approach to Landscape Management. Pesticides and You 23(1): 11-12. Beyond Pesticides, Washington, D.C.

[xv] Beyond Pesticides Factsheet. 2005. Environmental Effects of 30 Commonly Used Lawn Pesticides. 

[xvi] U.S. Geological Survey. 1998. Pesticides in Surface and Ground Water of the United States: Summary of Results of the National Water Quality Assessment Program; Gilliom R.J. et al. 1999 April. "Testing water quality for pesticide pollution," Environ Science and Technology News.

[xvii] EPA. “Unregulated Drinking Water Contaminants,” Office of Ground Water and Drinking Water, http://www.epa.gov/safewater/dw_unregcontaminants.html (accessed 8/8/05).

 

 © Текст& Дизайн  Фондация Правото да Знам http://right-2-know.org/

 

 

15. 04. 19

Пестицидите във водите

• От 30-те най-популярни пестициди за тревни пощи 17 се откриват в подпочвените води , 23 се процеждат непромемени дълбоко през почвените слоеве[xv].  

• Замърсяването чрез оттичащите се води е основната причина за наличието на пестициди в  реките и подпочвените води. За САЩ 2,4-D е пестицидът, най-често откриван в надземните и плитките подпочвени води в градските райони [xvi].   

• От  50-те химикала, откривани най-често като замърсители във водата, която пием, голям е броят на „градските” пестициди, като диазинон диурон, нафтален, различни триазини като атразина, (който променя пола на жабите)[xvii].   

• Оттичането на синтетичните торове във водните басейни причинява цъфтеж на водораслите,  изчерпване на кислорода  и смърт на водните обитатели.


[i] BP 2005 April. Health Effects of 30 Commonly Used Lawn Pesticides. 

[ii] EPA. 2003. Tackling a Suspected Hazard of Aging.; U.S. EPA. 2002 Oct 31. “EPA Announces New Aging Initiative to Protect Older Persons From Environmental Health Threats.” EPA Pesticide Program Update. Office of Pesticide Programs; National Research Council. 1993. "Pesticides in the Diets of Infants and Children," National Academy Press. Washington, DC.; Repetto, R., et al. 1996 March. Pesticides and Immune System: The Public Health Risk, World Resources Institute, Washington, DC.

[iii] Rudel, Ruthann, et al. 2003. “Phthalates, Alkylphenols, Pesticides, Polybrominated Diphenyl Ethers, and Other Endocrine-Disrupting Compounds in Indoor Air and Dust,” Environmental Science and Technology 37(20): 4543-4553; Nishioka, M., et al. 2001. "Distribution of 2,4-D in Air and on Surfaces Inside Residences After Lawn Applications: Comparing Exposure Estimates from Various Media for Young Children," Environmental Health Perspectives 109(11); Lewis, R., et al. 1991. "Determination of Routes of Exposure of Infants and Toddlers to Household Pesticides: A Pilot Study," EPA, Methods Research Branch.

[iv] EPA. 1996. Environmental Health Threats to Children. Office of the Administrator. 175-F-96-001.

[v] National Research Council, National Academy of Sciences. 1993. Pesticides in the Diets of Infants and Children. Washington, DC: National Academy Press.

[vi] Lowengart, R. et al., 1987. “Childhood Leukemia and Parent’s Occupational and Home Exposures, “ Journal of the National Cancer Institute 79:39.

[vii] Greenlee, A. et al. 2004. “Low-Dose Agrochemicals and Lawn-Care Pesticides Induce Developmental Toxicity in Murine Preimplantation Embryos,” Environ Health Perspect 112(6): 703-709; Cavieres, M., et al. 2002. “Developmental toxicity of a commercial herbicide mixture in mice: Effects on embryo implantation and litter size.” Environ Health Perspect 110:1081-1085.

[viii] Salam, M.T., et al. 2004. "Early Life Environmental Risk Factors for Asthma: Findings from the Children’s Health Study," Environ Health Perspectives 112(6): 760.

[ix] Shettler, T., et al. 2000. “Known and Suspected Developmental Neurotoxicants,” In Harms Way: Toxic Threats to Child Development Cambridge, MA: Greater Boston Physicians for Social Responsibility; Guillette, E.A., et al. 1998. “An Anthropological Approach to the Evaluation of Preschool Children Exposed to Pesticides in Mexico,” Environ Health Perspectives 106(6); Porter, Warren. “Do Pesticides Affect Learning and Behavior? The neuro-endocrine-immune connection,” Pesticides And You 21(4): 11-15. Beyond Pesticides, Washington, D.C.  (Overview of Dr. Porter's findings published in Environ Health Perspectives and Toxicology and Industrial Health.)

[x] Centers for Disease Control and Prevention. 2003 Jan. Second National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals; Pohl, HR., et al. 2000. “Breast-feeding exposure of infants to selected pesticides,” Toxicol Ind Health 16: 65-77; Sturtz, N., et al. 2000. “Detection of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid residues in neonates breast-fed by 2,4-D exposed dams,” Neurotoxicology 21(1-2): 147-54; Houlihan, J., et al. 2005. Body Burden, The Pollution in Newborns. Environmental Working Group, Washington, D.C.

[xi] Glickman, L., et al. 2004. "Herbicide exposure and the risk of transitional cell carcinoma of the urinary bladder in Scottish Terriers," Journal of the American Veterinary Medical Association 224(8):1290-1297; Hayes, H. et al., 1991. “Case-control study of canine malignant lymphoma: positive association with dog owner’s use of 2,4-D acid herbicides,” Journal of the National Cancer Institute, 83(17):1226

[xii] Beyond Pesticides Factsheet. 2005. Environmental Effects of 30 Commonly Used Lawn Pesticides. 

[xiii] Defenders of Wildlife. The Dangers of Pesticides to Wildlife [white paper]. 2005 April.

[xiv] Restmeyer, S.J. 2003. Ecological Pest Management: Embracing the Organic Approach to Landscape Management. Pesticides and You 23(1): 11-12. Beyond Pesticides, Washington, D.C.

[xv] Beyond Pesticides Factsheet. 2005. Environmental Effects of 30 Commonly Used Lawn Pesticides. 

[xvi] U.S. Geological Survey. 1998. Pesticides in Surface and Ground Water of the United States: Summary of Results of the National Water Quality Assessment Program; Gilliom R.J. et al. 1999 April. "Testing water quality for pesticide pollution," Environ Science and Technology News.

[xvii] EPA. “Unregulated Drinking Water Contaminants,” Office of Ground Water and Drinking Water, http://www.epa.gov/safewater/dw_unregcontaminants.html (accessed 8/8/05).

 

 © Текст& Дизайн  Фондация Правото да Знам http://right-2-know.org/

 

15. 03. 29

 В края на краищата, всички сме съгласни, че кърлежите, бълхите, бактериите също застрашават здравето и живота на децата ни и на нас самите.

Естествено е , че не искаме да не се вземат мерки за тяхното разпространение!

Има много и различни начини, които  съществуват, вече от десетилетия, с които можем да не  не  използваме отровни препрати.

Това е цяла една система, много добре позната на специалистите. 
Нарича се интегрирана борба с вредителите, или интегриран пест мениджмънт или ИПМ или IPM или други наименования.

В България има няколко институции, три  научни институти и цяло министерство, което разполага с тези специалисти.

Да ги попитаме чували ли са за този метод? Ако не, да им подскажем  с няколко страници с линкове от търсачките?

Знаят ли,  че още преди 5 години страната ни, като член на ЕС стана ДЛЪЖНА да прилага тези стандарти за борба, а не да пръска с най-евтините и най-отровни препарати!

Да ги попитаме чували ли какво казват на Европейската Комисия по този въпрос?

Няма нужда. 

Знаят. Направили са няколко документа, с които да имитират пред ЕС, че правят нещо. Има една Наредба, стратегия , Национален план и др. 

И да там. Напълниили са папките и вече почиват. 

Дали да не им напомним?

Виж нашата кампания за безопасни детски зони. Включи се!

15. 03. 29

 Не ги ли проверяват колко са безопасни? 

Следва извадка от нашата публикация "Пестициди в публичните пространства - факти и цифри" - можеш да я намериш в Магазина ни.

Ето как работи системата за регистрация и разрешаване на продуктите от този вид. 

     До този момент не съществува изискване при разрешаване на пестицидите да се вземат предвид данните от научните изследвания от независими източници.
Одобрението на даден пестицид става на основата на данни, предоставяни от производителите на пестициди.

В последните години се публикуваха множество данни, които показват, че обичайно използваните пестициди притежават много опасни свойства, които не са посочени от производителите при искането им за одобрение.
Това наложи и промяна в законодателството за пестицидите на ЕС.

Решено беше , че постепенно ще бъдат забранени редица групи пестициди като канцерогени, мутагени, токсични за репродукцията или увреждащи ендокринната система.

 Тяхното изтегляне от пазара, обаче ще става постепенно през следващите 10 години.


И докато за селскостопанската продукция, това е донякъде оправдано, то няма никакво оправдание подобни опасни пестициди да се използват в градската среда  и обществените пространства.

 


Две думи за т.нар. "Инертни" Съставки

• Търговските продукти, които съдържат пестициди  се състоят от едно активно вещество в количество до около 5% а останалата част са  така  наречените „инертни съставки”, които придават на продукта едни или други свойства[i].

И докато за активното вещество съществува някакъв разрешителен режим, дали да се произвежда и продава, то такова изискване не съществува за помощните вещества. Инертните съставки обаче не  са нито химически, нито биологически, нито токсикологично инертни.

Тези съставки,  често дори не се посочват открито, защото се считат за търговска тайна.
Те обаче могат да са дори по-токсични за хората, отколкото самото активно вещество.
Етилен дихлоридът напр. една типична нервна отрова е пример за инертна съставка, съврзвана в редица изследвания с увреждания на сърцето, очите, черния дроб, и надбъбрачните жлези. 

• 800 от общо 1200 инертни съставки са класифицирани като такива с „неизвестна токсичност” .

От малкото изследвани, 57 са силно токсични, поради канцерогенен, репродуктивен или нервно токсичен ефект, свързани с увреждания на новородени или други хронични ефекти, а 64 са т.нар.потенциално токсични[ii].

• 394 химични вещества, използвани като инертни съставки са в същото време активни съставки в други продукти . Над 200 от „инертните” се считат за опасни замърсители или опасни отпадъци по силата на техния статут в други закони, които са  съврързани с опазване на околната среда[iii].

 


[i] Spitzer, E., Attorney General of NY. 2000. The Secret Ingredients in Pesticides: Reducing Risk. Abrams, R., 1991. Attorney General of NY. "The Secret Hazards of Pesticides: Inert Ingredients."

[ii] EPA. Inert Ingredients in Pesticide Products. http://www.epa.gov/opprd001/inerts/lists.html (accessed 6/7/05).

[iii] Spitzer, E., 2000.

 

 © Текст& Дизайн  Фондация Правото да Знам http://right-2-know.org/
Зачитайте правото ни на собственост върху материалите, публикувани на този сайт.