Околна среда и здраве

В социалната медицина има понятие - "социално значими заболявания". А „социално значимите заболявания” са лични трагедии в много семейства.
Каква е връзката между здравето ни и средата, която ни заобикаля? Кои са факторите, които ни въздействат?
Отговорът отдавна е известен. Замърсяването на храните. На въздуха. Замърсяването на водите. На почвите. Нивата на шум.
Няма как да се върнем в идилията на чистите води, въздух и храни от преди два века. Но има много, което би могло да се направи.

Моят сигурен дом!


Безопасността е широко понятие. И за жалост домът ни не винаги е безопасен. Тъкмо обратното.

Добрата новина е, че ако сме информирани той може да стане онова сигурно място, в което да отглеждаме децата си и да бъдем ако не винаги щастливи, то поне спокойни и сигурни.

  • Въздухът
  • Кухнята, банята, двора, прозорците, настилките,...Чеклист за минимална сигурност.
  • Убиваме ли видимия враг с неведим. Токсични химикали в дома.
Виж повече!

Безопасни детски зони!


Колкото повече растат децата ни, толкова повече време прекарват навън.
В детската градина, училището, университета. В парка. На стадиона.
Там не можем да контролираме опасностите. Или можем?

Какво искаме. От кого. Защо. Какво можеш да направиш ти.

Виж повече!

Безопасност на храните

Да се страхуваш да се храниш?

Кой ни пази, как и... дали?

Какво ядем? Официалните данни. Нашите независими изследвания.

Политиките по безопасност на храните. Видове замърсителите. Контрол. Специалната уязвимост на децата.

Виж повече!