Стъпка 1- Какво?

Изборът на продукти, които да се анализират беше първата и може би най-трудната част от задачата, която си поставихме.

Този избор беше извършен на базата на анализите на данни, обхващащи последните 7 години за храни, анализириани в поне 20 страни в Европа.

Големият проблем идваше от факта, че в България официално публикувани данни за остатъчни съдържания на пестициди в храните просто не съществуват, а в тези, които издирихме се твърди, че не се откриват остатъци от пестициди в храните. Виж официалните данни.

Стъпка 2 - Къде?

Анализите на храните за остатъчни съдържания на пестициди могат да се извършват само в много добре оборудвани лаборатории, снабдени със съвременна аналитична апаратура, и което е също толкова важно - с много добре обучен персонал с достатъчен опит.
Като прибавим и факта, че е нужно лабораторията да бъде сертифицириана, т.е. анализите, извършени в нея да са официално признати, се вижда, колко малък беше изборът ни в България.

Стъпка 3 - Колко?

Цените на анализите за остатъчни съдържания на пестициди в храните са твърде високи.
И така - Започнахме! През 2009 г., в рамките на проект, подкрепен от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, ние анализирахме , произволно закупени храни за да демонстрираме, как би могла и би трябвало да работи и държавната система за контрол на храните.

Продължихме анализите с помощта на други донори.

Стъпка 4 - Резултати

Периодично купуваме плодове и зеленчуци от големи български магазини или стокови борси и публикуваме тук резултатите от анализите с точните наименования на откритите пестициди, техните концентрации и данни за токсичността им.


 

Предупреждение!

Данните от анализите, които публикуваме не са представителни за страната. Те показват резултати от сучайно закупени продукти.

Не прекъсвайте консумацията на плодове и зеленчуци.

Вижте няколко съвета какво бихте могли да направите за да намалите рисковете за себе си и семействата си.


 

 

Вижте резултатите

1. Марули

2. Гъби

3. Портокали

4. Мандарини

5. Детски храни

6. Чушки

7. Домати

8. Банани

9. Лимони


 

1. Домати

2. Краставици

3. Ягоди

 


Подкрепете Кампанията Моята храна по детски чиста! Дарете средства за анализи на нови храни! Вижте повече.