Резултати от анализите на гъби, различни видовe - насипни и опаковани, закупени от магазини на две големи вериги в София

Дата на публикуване 5 май 2010 г.

 

Проба от Гъби № 1

Открити общо 11 пестицида
Два увреждащи репродуктивната способност
Един увреждащ развитието
Един мутаген
Един увреждащ неродени деца
Един възможен канцероген
Два увреждащи ендокринната система

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Според Закона за храните не би трябвало да се продава в български магазини, защото:

Carbendazim

0,64

1

1. Увреждащ репродуктивните способности, категория 2 *.
2.Увреждащ репродуктивните способности, категория 2**
3.Мутаген, категория 2***

 
Общо поето количество пестицид : 0,64 mg/kg
 

*R 60 - Може да увреди оплодителната способност

 
 

** R 61-Може да причини увреждания на неродени деца

 
 

***R 46 -Може да причини наследствени генетични увреждания

 

Допълнително Скрининг (установяване наличието на други пестициди без количествена характеристика)

1. 3-Aminophenol
2. 2-Ethyl-1,3-hexanediol
3. Nicotine -
Уврежда репродуктивната система и развитието
4. 2,4,5-Trimethylaniline - Канцероген (възможен), увреждащ ендокринната система
5. Cashmeran - Увреждащ ендокринната система
6. Butylated hydroxyanisole
7. Benzophenone
8. Bufencarb
9. Tris(2-chloroethyl) phosphate
10. Triclosan


 

Проба от Гъби № 2

Открити общо 11 пестицида

Един забранен

Един надхвърлящ 7,5 пъти Максимално Допустимата Концентрация (МДК)

Три увреждащи репродуктивната спососбности

Два увреждащ развитието

Два увреждащи ендокринната система

Един мутаген

Два предполагаеми канцерогена

 

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Според закона за храните не би трябвало да се продава в български магазини, защото:

Deltametrin

0,04

0,05

1. Увреждащ ендокринната система
2. На границата на МДК

 

Carbendazim

0,4

1

1. Увреждащ репродуктивните способности, категория 2 *
2. Увреждащ репродуктивните способности, категория 2**
3. Мутаген, категория 2***

 

Thiophenate-methi+l

0,75

0,1

1. Канцероген - предполагаем
2. Увреждащ развитието и репродуктивните способности
3. Мутаген, категория 3****

 

Пестицидът надхвърля 7,5 пъти максимално допустимата концентрация (МДК)

Общо поето количество пестицид : 1,19 mg

 

 

*R 60

* Може да увреди оплодителната способност

 

**R 61

** Може да причини увреждания на неродени деца

 

***R46

***Може да причини наследствени генетични увреждания

 

****R68

**** Риск от необратими мутагенни ефекти

 

Допълнително Скрининг (установяване наличието на други пестициди без количествена характеристика)

1. 3-Aminophenol
2. Promecarb artifact - Забранен за употреба в ЕС и България
3. Nicotine -
Уврежда репродуктивната система и развитието
4. 2,4,5-Trimethylaniline - Канцероген (възможен), увреждащ ендокринната система
5. Cashmeran - Увреждащ ендокринната система
6. Benzophenone
7. Bufencarb
8. Tris(2-chloroethyl) phosphate

 


 

 

Проба от Гъби № 3

Открити общо 7 пестицида
Един увреждащ ендокринната система
Един възможен канцероген
Един увреждащ развитието
един увреждащ репродуктивните способности

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Според закона за Храните не би трябвало да се продава в български магазини, защото:

 

 

Не са доказани количествено
 
     

Допълнително Скрининг (установяване наличието на други пестициди без количествена характеристика)

1. 3-Aminophenol
2. Nicotine - Уврежда репродуктивната система и развитието
3. 2,4,5-Trimethylaniline - Канцероген (възможен), увреждащ ендокринната система
4. Cashmeran - Увреждащ ендокринната система
5. Benzophenone
6. Bufencarb
7. Tris(2-chloroethyl) phosphate

 

 

*Данните за възможните ефекти върху здравето са взети от бази , които обобщават данни за токсичния ефект на химическите вещества. Използвание са следните авторитетни листи; CA Prop 65 Female Reproductive Toxin, CA Prop 65 Male Reproductive Toxin, U.S. TRI Reproductive Toxin, IARC Carcinogens, California Prop 65 Known Carcinogens, Keith list, Colborn list, Cholinesterase Inhibitor, EU list,Hazardous Substances Data Bank, Integrated Risk Information System, International Toxicity Estimates for Risk, Chemical Carcinogenesis Research Information System, Genetic Toxicology.


 

Предупреждение!

Данните от анализите, които публикуваме не са представителни. Те показват резултати от случайно закупени продукти.

Всички анализи са извършени в акредитирана лаборатория, която е издала сертификати.

Не прекъсвайте консумацията на плодове и зеленчуци.

Вижте няколко съвета какво бихте могли да направите за да намалите рисковете за себе си и семействата си.


Имате ли мнение по това, което прочетохте?

В рубриката Гледна точка можете да направите мнението

си видимо за всички, които посещават сайта.