Детски храни

Резултати от анализите на детски храни, закупени от магазини на две големи вериги в София

Дата на публикуване: 23 май 2010 г.

 

Проба от Детски храни номер 1

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Разрешен за употреба в ЕС

-

-

-

-

 

Общо поето количество пестицид

-

 

Проба от Детски храни номер 2

Открити 3 пестицида

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Разрешен за употреба в ЕС

Sulphur

1

50

-

да

Общо поето количество пестицид

1 mg

 

     
             

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО Скрининг (установяване наличието на други пестициди без количествена характеристика)

1.Caffeine

2.Theobromine


 


 


 

Предупреждение!

Данните от анализите, които публикуваме не са представителни за страната. Те показват резултати от сучайно закупени продукти.

Не прекъсвайте консумацията на плодове и зеленчуци.

Вижте няколко съвета какво бихте могли да направите за да намалите рисковете за себе си и семействата си. 


Имате ли мнение по това, което прочетохте?

В рубриката Гледна точка можете да направите мнението

си видимо за всички, които посещават сайта.