Домати

Резултати от анализите на домати, закупени от магазини на големи вериги в София

Дата на публикуване:  23 май 2010 г.

Проба от  Домати номер 1

Общо открити 3 пестицида
1 Възможен канцероген
1 Увреждащ ендокринната система

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Metalaxyl

0.01

0.2

1.Канцероген възможен

2. Увреждащ ендокринната система

Pyrimethanil

0.07

1

-

Sulphur

2

50

-

Общо поето количество пестицид

2,08

 

*Данните за възможните ефекти върху здравето са взети от бази , които обобщават данни за токсичния  ефект на химическите вещества. Използвание са  следните авторитетни листи; CA Prop 65 Female Reproductive Toxin, CA Prop 65 Male Reproductive Toxin, U.S. TRI Reproductive Toxin, IARC Carcinogens, California Prop 65 Known Carcinogens, Keith list, Colborn list, Cholinesterase Inhibitor, EU list,Hazardous Substances Data Bank, Integrated Risk Information System, International Toxicity Estimates for Risk, Chemical Carcinogenesis Research Information System, Genetic Toxicology,

 

 


 

Предупреждение!

Данните от анализите, които публикуваме не са представителни за страната. Те показват резултати от сучайно закупени продукти.

Не прекъсвайте консумацията на плодове и зеленчуци.

Вижте няколко съвета какво бихте могли да направите за да намалите рисковете за себе си и семействата си.  


 Имате ли мнение по това, което прочетохте?

В рубриката Гледна точка можете да направите мнението

си видимо за всички, които посещават сайта.