Домати

Резултати от анализите на различни видовe домати закупени от магазини на големи вериги в София.

Дата на публикуване: 30 Юни

Проба от Домати номер 1

Открити общо 5 пестицида
1 Забранен за употреба в ЕС

 

 

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Trifloxystrobin

0.02

0.5

-

Clothianidin

0.03

0.05

-

Thiamethoxam

0.12

0.2

-

Imidacloprid

0.2

0.5

 

Общо поето количество пестицид

0,19

Скрининг:

Eugenol Забранен за употреба в ЕС

 


 

Проба от Домати номер 2

Открит общо 1 пестицид

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Acetamiprid

0.09

0.1

-

Общо поето количество пестицид

0,09

 


Проба от Домати номер 3

Открит общо 2 пестицида
Един пестицид 4 пъти над МДК
1 Забранен за употреба в ЕС

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Причини да не се
продава н българския
пазар:

Dimethomorph

 

0.03

1

-

 

Procymidone

0.08

0.02

-

Пестицидът е забранен за употреба в ЕС и надвишава МДК 4 пъти

Общо поето количество пестицид

0,11

 

 


 

Проба от Домати номер 4

Открит общо 7 пестицида
3
Увреждащи ендокринната система
1 Въможен канцероген
2 Забранени за употреба в ЕС пестициди
1 Хлоринестиразен инхибитор
1 4 пъти над МДК

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Причини да не се продава н българския пазар:

Buprofezin

0.07

1

1. Възможен канцероген

Забранен за употреба в ЕС

Chlorpyrofos

0.03

0.5

1, Увреждащ ендокринната ситема

2. Хлоринестеразен инхибитор

 

-

Cyhalothrin,lambda

0.01

0.1

1, Увреждащ ендокринната ситема

 

-

Dimethomorph

0.02

1

 

-

 

-

Fenpropathrin

0.04

0.01

1, Увреждащ ендокринната ситема

Забранен и 4 пъти над МДК

Acetamiprid

0.07

0.1

-

 

Propamocarb

 

0.03

10

-

 

Общо поето количество пестицид

0,27

 


 

Проба от Домати номер 5

Чиста проба

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

-

-

-

-

Общо поето количество пестицид

-

 


 

Проба от Домати номер 6

Открити общо 2 пестицида - изключително опасна комбинация
2 Предполагаеми канцерогена
2 Увреждащи репродуктивните способности и развитието
2 Мутагена


Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Carbendazim

0.03

0.5

1. Възможен канцероген

2. Увреждащ ендокринната система

4. Увреждащ репродуктивните способности, категория 2 *.
5.Увреждащ репродуктивните способности, категория 2**
6.Мутаген, категория 2***

Thiophanate-methyl

0.21

2

1. Канцероген - предполагаем
2. Увреждащ развитието и репродуктивните способности
3. Мутаген, категория 3****

Общо поето количество пестицид

0,24

****R68

**** Риск от необратими мутагенни ефекти

*R 60 - Може да увреди оплодителната способност

** R 61-Може да причини увреждания на неродени деца

***R 46 -Може да причини наследствени генетични увреждания

Скрининг:

Eugenol Забранен за употреба в ЕС

 

 

*Данните за възможните ефекти върху здравето са взети от бази , които обобщават данни за токсичния ефект на химическите вещества. Използвание са следните авторитетни листи; CA Prop 65 Female Reproductive Toxin, CA Prop 65 Male Reproductive Toxin, U.S. TRI Reproductive Toxin, IARC Carcinogens, California Prop 65 Known Carcinogens, Keith list, Colborn list, Cholinesterase Inhibitor, EU list,Hazardous Substances Data Bank, Integrated Risk Information System, International Toxicity Estimates for Risk, Chemical Carcinogenesis Research Information System, Genetic Toxicology,

 


 

Предупреждение!

Данните от анализите, които публикуваме не са представителни за страната. Те показват резултати от сучайно закупени продукти.

Не прекъсвайте консумацията на плодове и зеленчуци.

Вижте няколко съвета какво бихте могли да направите за да намалите рисковете за себе си и семействата си. 


Имате ли мнение по това, което прочетохте?

В рубриката Гледна точка можете да направите мнението

си видимо за всички, които посещават сайта.