Зелени Салати

Резултати от анализите на различни видове зелени салати, закупени от големи български магазини на 30.11.2009 г.

Дата на публикуване 17.12.2009

 

Проба от салата номер 1 - Българска зелена салата

Пестицид

mg/kg

МДК

Причини за безпокойство

Според закона за Храните не би трябвало да се продава в български магазини защото:

metalaxyl

0,02

2

   

vinclozolin

0,2

5

1. Канцероген, категория 3*****;
2. Увреждащ репродуктивните способности, категория 2*;
3. Увреждащ репродуктивните способности, категория 2*

Пестицидът не е разрешен за
употреба в ЕС

fenamidone

0,8

2

   

carbendazim

0,27

0,1

1. Увреждащ репродуктивните способности,
категория 2 *.
2. Увреждащ репродуктивните способности, категория 2**
3. Мутаген, категория 2***

Пестицидът е 2,7 пъти над разрешените норми

thiophanate-methy

6,1

0,1

1. Мутаген, категория 3****

Пестицидът е 61 пъти над разрешените норми

Общо поето количество пестицид

7,39

     

R60

* Може да увреди оплодителната способност

R61

** Може да причини увреждания на неродени деца

R46

***Може да причини наследствени генетични увреждания

R68

**** Риск от необратими мутагенни ефекти

R40 *****Данни за канцерогеннен ефект

 

 

 

 

 


Проба от салата номер 2 - Салата Биондо зелена

Пестицид mg/kg МДК

Според закона за Храните не би трябвало да се продава в български магазини защото:

imidacloprid 0,12 2  
Общо поето количество пестицид 0,12    

 

 


Проба от салата номер 3 - Салата зелена къдрава

Пестицид mg/kg МДК Причини за безпокойство Според закона за Храните не би трябвало да се продава в български магазини защото:
procymidone 0,02 5 Увреждащ ендокринната система, категория 1* Пестицидът не е разрешен за
употреба в ЕС
Общо поето количество пестицид 0,02      

* Увреждащ ендокринната система
       

 

 


Проба от салата номер 4- Салата Росо червена

Пестицид mg/kg МДК Според закона за Храните не би трябвало да се продава в български магазини защото:
indoxacarb 0,06 2  
Общо поето количество пестицид 0,06    

 

 


Проба от салата номер 5 - Салата Айсберг

Пестицид mg/kg МДК Според закона за Храните не би трябвало да се продава в български магазини защото:
Чиста
Общо поето количество пестицид Няма    

Проба от салата номер 6 - Китайско зеле

Пестицид mg/kg МДК Според закона за Храните не би трябвало да се продава в български магазини защото:
sulphur 1 60  
prochloraz 0.03 5  
Общо поето количество пестицид 1,03    

*Възможните ефекти върху здравето са взети от бази , които обобщават данни за токсичния ефект на химическите вещества. Използвание са следните авторитетни листи; CA Prop 65 Female Reproductive Toxin, CA Prop 65 Male Reproductive Toxin, U.S. TRI Reproductive Toxin, IARC Carcinogens, California Prop 65 Known Carcinogens, Keith list, Colborn list, Cholinesterase Inhibitor, EU list,Hazardous Substances Data Bank, Integrated Risk Information System, International Toxicity Estimates for Risk, Chemical Carcinogenesis Research Information System, Genetic Toxicology,

 

 

 


 

Предупреждение!

Данните от анализите, които публикуваме не са представителни за страната. Те показват резултати от сучайно закупени продукти.

Не прекъсвайте консумацията на плодове и зеленчуци.

Вижте няколко съвета какво бихте могли да направите за да намалите рисковете за себе си и семействата си. 


Имате ли мнение по това, което прочетохте?

В рубриката Гледна точка можете да направите мнението

си видимо за всички, които посещават сайта.