Краставици

Резултати от анализите на различни видовe краставици закупени от магазини на големи вериги в София.

Дата на публикуване: 30 Юни

Проба от Краставици номер 1

Открити общо 5 пестицида
3 Увреждащи ендокринната система
1 Възможен канцероген

 

 

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Мetalaxyl

 

0.01

0.5

-

Аcetamiprid

0.02

0.3

-

Мethomyl

0.02

 

1. Увреждащ ендокринната ситема

Methomil (sum)

0.02

0.1

1. Увреждащ ендокринната ситема

Общо поето количество пестицид

0.07


Проба от Краставици номер 2

Открит общо 1 пестицид

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Мetalaxyl

 

0.05

0.5

-

Общо поето количество пестицид

0.05


Проба от Краставици номер 3

Открит общо 3 пестицида
1 Увреждащ ендокринната система
1 Увреждащ развитието
1 Увреждащ репродуктивните способности

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Причини да не се продава н българския пазар:

Myclobutanil

0.01

0.1

  1. Увреждащ ендокринната система
  2. Увреждащ развитието и репродуктивните способности

Пестицида е забранен за употреба в ЕС

imidacloprid

0.02

1

   

propamocarb

0.16

10

   

Общо поето количество пестицид

0,19


Проба от Краставици номер 4


Проба от Ягоди номер 2

Открит общо 1 пестицид
1 Възможен канцероген
1 увреждащ ендокринната система
1 Увреждащ репродуктивните способности
1 Мутаген

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Carbendazim

0.02

0.1

1. Възможен канцероген

2. Увреждащ ендокринната система

4. Увреждащ репродуктивните способности, категория 2 *.
5.Увреждащ репродуктивните способности, категория 2**
6.Мутаген, категория 2***

Общо поето количество пестицид

0,03

*R 60 - Може да увреди оплодителната способност

** R 61-Може да причини увреждания на неродени деца

***R 46 -Може да причини наследствени генетични увреждания

 

 

*Данните за възможните ефекти върху здравето са взети от бази , които обобщават данни за токсичния ефект на химическите вещества. Използвание са следните авторитетни листи; CA Prop 65 Female Reproductive Toxin, CA Prop 65 Male Reproductive Toxin, U.S. TRI Reproductive Toxin, IARC Carcinogens, California Prop 65 Known Carcinogens, Keith list, Colborn list, Cholinesterase Inhibitor, EU list,Hazardous Substances Data Bank, Integrated Risk Information System, International Toxicity Estimates for Risk, Chemical Carcinogenesis Research Information System, Genetic Toxicology,

 


 

Предупреждение!

Данните от анализите, които публикуваме не са представителни за страната. Те показват резултати от сучайно закупени продукти.

Не прекъсвайте консумацията на плодове и зеленчуци.

Вижте няколко съвета какво бихте могли да направите за да намалите рисковете за себе си и семействата си. 


Имате ли мнение по това, което прочетохте?

В рубриката Гледна точка можете да направите мнението

си видимо за всички, които посещават сайта.