Мандарини

Резултати от анализите на мандарини, различни видовe, закупени от магазини на две големи вериги в София

Дата на публикуване: 23 май 2010 г.

Мандарини проба 1

Общо открити пестициди 4
1 забранен
1 Канцероген и 3 възможни канцерогени
1 Увреждащ репродуктивните способности
3 Увреждащ развититето
2 Увреждащи ендокринната система

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство*

Според Закона за храните не би трябвало да се продава в български магазини, защото:

Phenylphenol,2-

0,09

12

1.Канцероген

2.Увреждащ ендокринната система

3. Увреждащ развитието

 

 

 

 

-

Dicofol

0,07

2

1. Канцероген – възможен

2. Увреждащ ендокринната система

Пестицидът е неразрешен за употреба в ЕС

Imazalil

0,17

5

1. Канцероген – възможен

2. Увреждащ репродуктивната система и развитието

 

 

-

Thiabendazole

0,04

5

1. Канцероген – възможен

2. Увреждащ развитието

-

Общо поето количество пестицид

 

0,37


 

Мандарини проба 2

Общо открити пестициди 1
1 Възможен канцероген
1 Увреждащ репродуктивните способности
1 Увреждащ развититето

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство*

Според Закона за храните не би трябвало да се продава в български магазини, защото:

Imazalil

0,35

5

1. Канцероген – възможен

2. Увреждащ репродуктивната система и развитието

 

 

-

Общо поето количество пестицид

 

0,35

 


 

Мандарини проба 3

Общо открити пестициди 5
1 забранен
1 Възможен канцероген
1 Увреждащ репродуктивните способности
1 Увреждащ развититето

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство*

Според Закона за храните не би трябвало да се продава в български магазини, защото:

Bromopropylate

0,28

2

-

Пестицидът е неразрешен за употреба в ЕС

Phenylphenol,2-

0,09

12

-

-

Pyriproxyfen

0,02

0.6

-

-

Imazalil

2,3

5

1. Канцероген – възможен

2. Увреждащ репродуктивната система и развитието

 

 

-

Prochloraz

0,75

10

-

-

Общо поето количество пестицид

 

3,44

 

 

 

Мандарини проба 4

Общо открити пестициди 2

1 Възможен канцероген

1 Увреждащ репредуктивните способности

1 Увреждащ развитието

1 Увреждащ ендокринната система

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство*

Според Закона за храните не би трябвало да се продава в български магазини, защото:

Chlorpyrifos

0,08

2

1.Увреждащ ендокринната система

2. Хлоринестиразен инхибитор

 

 

-

Imazalil

1,7

5

1. Канцероген – възможен

2. Увреждащ репродуктивната система и развитието

 

-

Общо поето количество пестицид1,78

 

*Данните за възможните ефекти върху здравето са взети от бази , които обобщават данни за токсичния ефект на химическите вещества. Използвание са следните авторитетни листи; CA Prop 65 Female Reproductive Toxin, CA Prop 65 Male Reproductive Toxin, U.S. TRI Reproductive Toxin, IARC Carcinogens, California Prop 65 Known Carcinogens, Keith list, Colborn list, Cholinesterase Inhibitor, EU list,Hazardous Substances Data Bank, Integrated Risk Information System, International Toxicity Estimates for Risk, Chemical Carcinogenesis Research Information System, Genetic Toxicology

 


 

Предупреждение!

Данните от анализите, които публикуваме не са представителни за страната. Те показват резултати от сучайно закупени продукти.

Не прекъсвайте консумацията на плодове и зеленчуци.

Вижте няколко съвета какво бихте могли да направите за да намалите рисковете за себе си и семействата си. 


Имате ли мнение по това, което прочетохте?

В рубриката Гледна точка можете да направите мнението си видимо за всички, които посещават сайта.