Салата  Росо червена

В България

-под границата на количественото определяне

В Холандия

Пестицид

 

 

mg/kg

МДК

indoxacarb

0,06

2

Общо поето количество пестицид

0,06

 

 

Салата Китайско зеле

В България

-под границата на количествено определяне

В Холандия

 

 

Пестицид

mg/kg

МДК

Според закона за Храните не би трябвало да се продава в български магазини защото:

sulphur

1

60

 

prochloraz

0.03

5

 

Общо поето количество пестицид

1,03

 

 

 

Салата Биондо зелена

В България

-под границата на количествено определяне

В Холандия

 

Пестицид

mg/kg

МДК

imidacloprid

0,12

2

Общо поето количество пестицид

0,12

 

Салата зелена къдрава

В България

-под границата на количественото определяне

В Холандия

 

Пестицид

mg/kg

МДК

Причини за безпокойство

Според  закона за Храните не би трябвало да се продава в български магазини защото

procymidone

0,02

5

Увреждащ ендокринната система, категория 1*

канцероген

Пестицида е неразрешен за
употреба в ЕС

Общо поето количество пестицид

0,02

 

 

 

 

 

Салата Българска зелена салата

 

В България

-под границата на количественото определяне

В Холандия

 

Пестицид

mg/kg

МДК

Причини за безпокойство

Според  закона за Храните не би трябвало да се продава в български магазини, защото

metalaxyl

0,02

2

 

 

vinclozolin

0,2

5

1. Канцероген, категория 3*****;
2. Увреждащ репродуктивните способности, категория 2*;
3. Увреждащ репродуктивните способности, категория 2*

Пестицида е неразрешен за употреба  в ЕС

fenamidone

0,8

2

 

 

carbendazim

0,27

0,1

1. Увреждащ репродуктивните способности,
категория 2 *.
2. Увреждащ репродуктивните способности, категория 2**
3. Мутаген, категория 2***

Пестицида е 2,7 пъти над разрешените норми

thiophanate-methyl

6,1

0,1

1. Мутаген, категория 3****

Пестицида е 61 пъти над разрешените норми

Общо поето количество пестицид

7,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салата код Салата Айсберг

В България

  • Под границата на количественото определяне

В Холандия

Под границата на количественото определяне

Лимони код

В България

В Холандия

 

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство*

Според  закона за Храните не би трябвало да се продава в български магазини, защото

Buprofezin

0.01

1

1.Канцероген – предполагаем

Пестицида е неразрешен за
употреба в ЕС

Chlorpyrifos

0.07

0.2

1. Увреждащ еднокриннта система

2 Холинестеразен инхибитор

 

Phenylphenol,2

0.23

12

1. Канцероген

2.Увреждащ еднокриннта система

3 Увреждащ развитието

 

Pyriproxyfen

0.01

0.6

-

 

Imazalil

2

5

1. Канцероген

2 Увреждащ развитието и репродуктивните способности

 

Prochloraz

0.6

10

 

 

Общо поето количество пестицид

2,92 mg/kg

 


Мандарини

В България

  • Под границата на количественото определяне

В Холандия

 

 

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство*

Според  закона за Храните не би трябвало да се продава в български магазини, защото

Bromopropylate

0,28

2

-

Пестицида е неразрешен за
употреба в ЕС

phenylphenol,2-

0,09

12

-

 

Pyriproxyfen

0,02

0.6

-

 

Imazalil

2,3

5

1. Канцероген – възможен

2. Увреждащ репродуктивната система и развитието

 

 

 

Prochloraz

0,75

10

-

 

Общо поето количество пестицид

3,44

 

 

Мандарини

В България

  • Под границата на количественото определяне

В Холандия

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство*

Imazalil

0,35

5

1. Канцероген – възможен

2. Увреждащ репродуктивната система и развитието

 

Общо поето количество пестицид

0,35

 

Банани

В България

  • Под границата на количественото определяне

В Холандия

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство*

chlorpyrifos

0.02

3

1 Увреждащ еднокриннта система

2. Холинестеразен инхибитор

Imazalil

0.18

2

1. Канцероген

2.Увреждащ развитието и репродуктивните способности

Thiabendazole

0.24

5

1.  Канцероген

2. Увреждащ развитието

Общо поето количество пестицид

0,44

 


 

*Възможните ефекти върху здравето са взети от бази , които обобщават данни за токсичния  ефект на химическите вещества. Използвание са  следните авторитетни листи; CA Prop 65 Female Reproductive Toxin, CA Prop 65 Male Reproductive Toxin, U.S. TRI Reproductive Toxin, IARC Carcinogens, California Prop 65 Known Carcinogens, Keith list, Colborn list, Cholinesterase Inhibitor, EU list,Hazardous Substances Data Bank, Integrated Risk Information System, International Toxicity Estimates for Risk, Chemical Carcinogenesis Research Information System, Genetic Toxicology,