Портокали

Резултати от анализите на портокали, закупени от големи български магазини .

Дата на публикуване 10.05.2010

 

Проба от Портокали номер 1

Общо открити 14 пестицида

2 забранени

1 Сигурен канцероген и 2 възможни

1 Увредащ ендокринната система

2 Увреждащи развитието

2 Увреждащи репродуктивните способности

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Phenil-phenol,2

0,58

12

-

Pyrimethanil

0,96

10

1.Канцероген - възможен

2,Увреждащ еднокринната система

Imazalil

0,91

5

1. Канцероген - възможен

2. Увреждащ развитието и репродуктивните способности

Pyraclostrobim

0,02

1

-

Thiabendazol

0.58

5

1. Канцероген

2. Увреждащ развитието и репродуктивните способности

 

Общо поето количество пестицид

3.05

ДОПЪЛНИТЕЛНО Скрининг (установяване наличието на други пестициди без количествена характеристика)

1. Carvone
2. Eugenol-забранен за употреба в ЕС
3. Cashmeran
4. Butylated hydroxyanisole
5. Benzophenone
6. Anthracene- забранен за употреба в ЕС
7. Thiabendazole
8. Benzidine
9. imazlil

 

 


 

Проба от Портокали номер 2

Общо открити 7 пестицида
1 забранен

1 възможен канцероген

1 увреждащ развитието

1 репродуктивните способноости

 

 

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Trifloxystrobin

0,02

0,3

-

Imazalil

0,59

5

1.Канцероген възможен

2. Увреждащ развитието и репродуктивните способности

Общо поето количество пестицид 0,61

ДОПЪЛНИТЕЛНО Скрининг (установяване наличието на други пестициди без количествена характеристика)

1. Carvone
2. Eugenol-забранен за употреба в ЕС
3. Cashmeran
4. Butylated hydroxyanisole
5. Benzophenone

 


 

Проба от Портокали номер 3

Общо открити 8 пестицида

2 забранени

1 Канцероген и 1 възможен

2 Увреждащ развитието

2 Увреждащи репродуктивните способности

 

Пестицид

mg/kg

МДК

Допълнителни причини за безпокойство

Според закона за Храните не би трябвало да се продава в български магазини защото:

 

Methidatiоn

0,04

5

1. Канцероген възможен

2. Хлоринестиразен инхибитор

 

Пестицидът е забранен за употреба в ЕС  

Imazalil

0,89

5

1.Канцероген - възможен

2. Увреждащ развитието и репродуктивните способности

   

Prohloraz

0,03

10

 

1. Канцероген

2. Увреждащ развитието и репродуктивните способности

   

Общо поето количество пестицид

0,96 mg/kg

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО Скрининг(установяване наличието на други пестициди без количествена характеристика)

1. Carvone
2. Eugenol-забранен за употреба в ЕС
3. Cashmeran
4. Butylated hydroxyanisole
5. Terbucarb

 


*Възможните ефекти върху здравето са взети от бази , които обобщават данни за токсичния ефект на химическите вещества. Използвание са следните авторитетни листи; CA Prop 65 Female Reproductive Toxin, CA Prop 65 Male Reproductive Toxin, U.S. TRI Reproductive Toxin, IARC Carcinogens, California Prop 65 Known Carcinogens, Keith list, Colborn list, Cholinesterase Inhibitor, EU list,Hazardous Substances Data Bank, Integrated Risk Information System, International Toxicity Estimates for Risk, Chemical Carcinogenesis Research Information System, Genetic Toxicology,

 


 

Предупреждение!

Данните от анализите, които публикуваме не са представителни за страната. Те показват резултати от сучайно закупени продукти.

Не прекъсвайте консумацията на плодове и зеленчуци.

Вижте няколко съвета какво бихте могли да направите за да намалите рисковете за себе си и семействата си. 


Имате ли мнение по това, което прочетохте?

В рубриката Гледна точка можете да направите мнението

си видимо за всички, които посещават сайта.