Официални данни за остатъци от пестициди в храни и суровини от растителен произход

Остатъци от пестициди се следят във всички страни членки. Ежегодно данните от отделните държави се обобщават в доклад, който излиза две години по късно. В България всички храни в магазините, в т.ч. и тези, които се внасят се контролират от Министерство на здравеопазването.

Събраните тук данни засягат и период в който все още нямаше  Агенция по безопасност на храните. Министерството на земеделието и храните и по- конкретно Националната служба за растителна защита (НСРЗ) осъществяваше  контрол на плодове и зеленчуци само българско производство, при прибирането им от производителя, но преди те да са постъпили в магазините. Т.нар. суровините от растителен произход.

Предлагаме ви обобщени и систематизирани данните за годините 2005-2008За термините виж в Информационни ресурси.


 

2005 година

 • В целия ЕС & Норвегия и Исландия са анализирани общо 62569 проби от храни. В 41% се съдържат остатъци от пестициди. В 4,7% се надхвърлят дори и максимално допустимите концентрации (МДК).
 • Българското здравно министерство анализира 2165 проби, от които: 0,78 % (!)  с отклонения от нормите. Това  е техния  неразбираем начин да кажат, че не се  надвишават МДК. За другите не обелват и дума.
 • Национална Служба за Растителна Защита (НСРЗ) - В рамките на мониторинговата програма през 2005 г. са анализирани общо 230 бр. проби.
  В 36.1 % от пробите е доказано наличието на остатъци от пестициди, но в количества, непревишаващи максимално допустимите (МДК) , докато 14.8 % от тях съдържаха наднормени количества от пестицидни остатъци.

 

 Започва да става объркано, нали? Това е една и съща държава. Едни и същи храни. А числата са толкова различни! За сравнение с данните от Европа , да не говорим! 


 

2006 година

 • В целия ЕС & Норвегия и Исландия са анализирани общо 65810 проби от храни. От тях 42% съдържат остатъци от пестициди . В 4,4% се надхвърлят и МДК.
 • Българското здравно министерство анализира 3663 проби от които 0.4 % са с отклонение от нормите.
 • Национална Служба за Растителна Защита анализирани общо 311 бр. проби. В 45.7 % от пробите се доказва наличието на остатъци от пестициди, а в 7.1 % от тях концентрациите са над МДК.

 

И нататък е същото. Няма да болдваме текста вече. Вижда се и с просто око.


 

2007 година

 • 74305 проби за взети в страните от ЕС & Норвегия и Исландия. Откриват се остатъци от общо 354 различни пестицида.
 • Министерство на Здравеопазването през 2007 г. са направени 4 262 проби. Процента на пробите с открити пестициди отново е близо до нулата.
 • Национална Служба за Растителна Защита анализира общо 276 броя проби. В 44,0 % от пробите е доказано наличието на остатъци от пестициди в количества непревишаващи максимално допустимите В 20 % от тях съдържат наднормени количества от пестицидни остатъци.

 

2008 Година

 • През тази година Българското Здравно Министерство отново открива пестициди само в 5 от общо 920 проби. Това е 0,0002 %
 • За същата година Национална Служба за Растителна Защита открива пестицидни остатъци в 61.2 % от пробите си. В 8.6 % от тях съдържат наднормени количества от пестицидни остатъци.

 

Сега, за да се разтоварите от потискащото противоречие в числата, ще ви споделим неволите си на търсещи информация. 

Българските институции се плашат от информацията. Те я укриват, като не я правят публично достояние, въпреки че за да направят анализите харчат нашите пари. Те я укриват с всички средства на бюрократичната машина, когато я потърсиш по законов ред. Разиграват те с месеци, като се надяват, че ще се откажеш. Което и става в повечето случаи. Така работи системата. У нас.

За да съберем данните, които виждате на тази страница от  Министерство на здравеопазването, водихме кореспонденция, сякаш се одобряваше свръх секретен проект по националната сигурност.
Прекарахме месеци  в обикаляне по канцелариите. Сметките ни за телефон в този период надхвърлиха три-цифрени числа. Плащахме такси. Подписвахме протоколи. Търпяхме арогантно и обидно поведение.


Вече сме обиграни.
Можете да се обръщате към нас за всякаква секретна информация от който и да било източник.

Дори ако информацията се получи неразбираема, заплетена, противоречива или явно сгрешена ние ще си проправим път. Ще си получите стройна табличка с числа и само ние ще знаем колко месеци къртовски труд стоят зад тях.

На тази одисея е посветен и първия от поредицата документални филми които медийния екип на Фондацията направи. Филмът "Няма данни, няма проблеми".
 Вижте  и цялата поредица в Канал  R-2-K. 

 

Имате ли мнене по това, което прочетохте?

В рубриката Гледна точка можете да направите мнението си видимо за всички, които посещават сайта.