15. 04. 07

Остатъците от пестициди са една от групите химични  вещества, които замърсяват храните.
Специфичното при тях е, че за разлика от другите токсични химикали попаднали в храните ни,  те се произвеждат и се прилагат умишлено. 

Друга съществена разлика е, че по дефиниция и по предназначение пестицидите  са отрови. Пестицидите са създадени с цел да увреждат развитието на  вредителите или причинителите на болестите по растенията, в почвата, във вече произведените храни, докато те се транспортират или съхраняват. 
Различните видове пестициди се прилагат  в борбата с плевели, гризачи, инсекти  или за дезинфекция.

В телата ни тези химикали  попадат чрез водата, през кожата или при вдишване, когато сме в третирани с пестициди райони, но основния път на проникването им е през храните, които консумираме.

15. 04. 07
 

При попадане на големи количества пестициди в организма, настъпва остро отравяне, което може да завърши със смърт.

От гледна точка на безопасността на храните по-важна е т.нар. отдалечена токсичност, която се изразява в  разстройство на функциите на жизнено важни системи и органи. Има достатъчно данни, че някои пестициди могат да причинят:

  • Увреждане на нервната система
  • Увреждане на системата на жлезите с вътрешна секреция
  • Увреждане на нервната система

Те могат още:

  • Да предизвикат генетични промени
  • Да увредят имунната система
  • Да се натрупват по хранителната верига
  • Могат да  са канцерогени.

 

Стоейки на върха на хранителната верига, хората са особено  силно изложени на експозиция на пестициди чрез храната.

Плодовете и зеленчуците, да.  Но не само те.
С пестициди се обработват и зърнените храни - житото, ориза, ечемика, ядките. 


Докато храните се произвеждат, да. Но и докато се превозват, особено от далечните дестинации, в складовете в които се съхраняват и др.

Има много изследвания, от които се вижда,  че в урината на хора  на обща диета се откриват по няколко пестицида.
Това е особено ясно изразено за жителите на селските райони, и то в периоди на усилено прилагане на пестициди.

През 2005 WWF анализира проби от кръвта на хора от различни поколения за някои пестициди, в т.ч. и органофосфорни *
Независимо, че са забранени отдавна (някои преди повече от две десетилетия ) те продължават да се откриват в кръвта на хората и в изследваните храни.

Обратно, на контролни групи от хора,  използващи само храни, произведени по технологии с намалено или никакво използване на пестициди, био храните,
не се откриват .

Но колко от нас могат да си го позволят? 
Тези храни не се намират  достатъчно разнообразни в България, а  на тези, които се срещат цената е доста висока.

Не ни трябват диети за "избрани". Всеки български гражданин има право на безопасна храна!

 

15. 04. 07

Децата са специална, много уязвима група, върху която пестицидните остатъци оказват влияние различно от това при възрастните.

Отнесено на килограм тегло, децата поемат много по-големи количества храна и така приемат много по-голямо количество от токсичните химикали.

Техните вътрешни органи и системи не са достигнали степента на зрелост при възрастния човек и те метаболизират отровите по различен път и в недостатъчна степен.
Поради спецификата на поведението си, децата поемат допълнителни дози от пестицидите.

Намирайки се в т.нар. критични периоди в развитието на редица жизненоважни органи и системи те получават увреждания, различни от тези на възрастния.

Имат достатъчно време в живота си за да развият болести с дълъг латентен период, напр. рак.


 Прочети повече в информационни ресурси

15. 04. 07

 По различни причини, хората в отделни региони на света винаги са се хранили различно.

Но през последните десетилетия се наложиха  съществени различия в типа на  хранене на самите  европейците. 

 

Поради липсата на търговски бариери хората в Европа вече консумират храни произведени в целия свят. Широко разпространени са  модели на хранене като вегетарианство, стриктно вегетаринство, високо белтъчни и др. вид модели.

Естествено е, че по различен  начин се хранят и различните възрастови групи. Материалните възможности също моделират  типа на хранене. 

 

Днес, когато почти цялата храна е в по-малка или по-голяма степен замърсена с химикали, тези различия водят и до различно количество химикали , което хората поемат с храната си.

Така онези, които изяждат по-големи количества от дадени рискови храни се оказват и по-застрашени.


Важен момент в управлението на риска от химикалите  в храните е определянето на типа на хранене на представителни групи – деца, вегетарианци и др.

Само на основата на такива  данни може да се планира една ефективна политика по безопасност на храните.

Вече почти 15 години, откакто запознаваме експертите от различните ведомства с обезпокоителни данни, за повишен риска за някои групи от населението.

Научи повече в информационни ресурси 

15. 04. 07

Незнаещите чиновници, най-вече в Министерство на здравеопазването, които поради недостатъчна квалификация,
от мързел, или не дай си Боже, умишлено, заблуждават българските граждани.

Те използват  термини, объркващи за обикновения човек.

Говорят за някакви норми, които не били надвишени!

Играят си с думите и с доверието на обикновените хора.

Заради тези невежи  чиновници, предлагам няколко термина. 

Нещо си в доматите, напр. не надхвърляло МДК ???!!! Значи , не бойте си! Държим контрола!

Максимално допустими концентрации 

МДК Максимално допустимите концентрации на отделните пестициди в храните не са токсикологична стойност.  Те не определят безопасното ниво. Те са по-скоро показател,  за това, дали се спазват правилата за прилагане на пестицидите.

Има две други стойности, които се използат за да се измери риска – това са Акутната референтна доза и Допустимото дневно количество.

Допустимото  Дневно  Количество (ДДК) или дозата, която човек може да приема всеки ден в течение на целия си живот без да бъде увреден, основано на съответните научни доказателства от онова време.

Акутната референтна доза (АРфД)  - а именно дозата, която лицето може да поеме за кратък (обикновено еднодневен период) без да бъде увредено.

Научи повече в информационните ресурси 

15. 04. 07
Няколко прости стъпки, с които бихте могли да намалите количествата поемани с храната пестициди.

1. Изрязвайте тлъстините от месата и птиците, тъй като много от пестицидите се натрупват точно там;

2. Отстранявайте кожата от рибите;

3. Отстранявайте мазнините от бульоните и супите, изхвърляйте мазнините след пържене;

4. Мийте обилно и грижливо с течаща вода плодовете и зеленчуците, по възможност с четка.

5. Белете задължително тези, които могат;

6. Не използвайте корите, особено на портокали и други вносни плодове;

7. Не прекъсвайте консумацията на плодове и зеленчуци минимум 5 пъти на ден;

8. Увеличете консумацията на най-рядко замърсените с пестициди храни;

9. Избягвайте консумацията на най-замърсените храни;

10. Консумирайте плодовете и зеленчуците предимно в сезона им.

11. Избягвайте оранжерийни продукти поне за децата и бременните.

12. Сменяйте доставчика си на плодове и зеленчуци.

13. Хранете се разнообразно. Сменяйте продуктите в менюто си.

14. Отглеждайте ако е възможно свои плодове и зеленчуци;

15. Ако нямате градина, отглеждайте поне подправките си у дома.

16. Ако имате възможност купувайте храни от доказани със сертификат производители на био храни.

17. Изисквайте от вашия супермаркет и правителството ни ефективен и прозрачен мониторинг на храните.

Не забравяйте, че тези стъпки не могат да ви предпазят изцяло. Единственото правилно решение е да са засили контролът върху производството, вноса  и търговията с храни.


 Подкрепете кампанията ни 'Моята храна по детски чиста'!
Само с усилията на осъзнатото гражданско общество институциите ще подобрят работата си.

 

15. 04. 07

Ние всички плащаме за да се контролират храните. За да са безопасни.
Държавата налива огромни средства всяка година - пари, взети от  нашите данъци. Къде отиват парите ни? 

Това е загадка, дори за отговорните институции. Разполагаме с официални данни. Ако се намери политик, който го интересува, можем да му покажем интересни числа.  

Но на теория, как е организирана системата за контрол? 

  • Храни от растителен произход, в т.ч. и от внос - Отговорно министерство -  Министерство на Земеделието и храните. Българска агенция по безопасност на храните. Законодателство - Закон за храните.

Практика: Няма никакви публично достъпни данни за остатъците от пестициди в храни, които се анализират в България. 

  • Храни от животински произход

Отговорно министерство - Министерство на Земеделието и храните. Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/. Законодателство - Закон за храните.

Практика: Няма никакви публично достъпни данни за остатъците от пестициди.  При поискване информацията се получава, относително бързо, но обобщена и неясна.


 

Годишните доклади на бившата  НСРЗ, сега част от БАБХ, са относително по-професионално подготвени от тези, които правеше Министрество на здравеопазването до създаването на Агенцията през 2010 г.

Би трябвало да се направи още една стъпка - на база   конкретните данни, да се формулират  конкретни препоръки. Данните от контрола  да служат за вземане на управленски решения, а не да стоят по папките на чиновниците. 

 


Преди 2010 г- контролът беше разделен между две министерства - на Здравето и на Земеделието. 
Какво показват данните от различните ведомства  за плодовете и зеленчуците и как те се разминават драстично можете да видите тук.

Какво показват данните от анализите на случайно закупени от нас храни от български магазини, които са анализиране в независима лаборатория и  как те се разминават с данните на  Министерство на здравеопазването  можете да видите тук.