Всяка година правителството ни анализира само една много малка част от българските плодове и зеленчуци за остатъци от пестициди в тях. Като член на Европейския съюз,  България  участва и в координираната програма на Съюза за контрол на остатъчни съдържания на пестициди в храни.

Какви са данните?

Кои са чистите и кои са най-замърсените храни?

Скептични по отношение на мониторинга на храните за остатъци от пестициди, който би трябвало да се провежда в България, ние от  Правото да Знам, благодарение на финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа  стартираме  пакет от дейности, с които СЛЕДИМ ХРАНИТЕ СИ.

Така  стартира нашата кампания  "Моята храна по детски чиста!"

Събрахме и систематизирахме въпреки огромната съпротива на институциите  официалните данни  от българския мониторинг.

Виж официалните данни

Направихме и независими изследвания на внимателно подбрани храни в независими акредитирани лаборатории. 

Виж нашите данни

 

 

 

 

Имате ли мнене по това, което прочетохте?

В рубриката Гледна точка можете да направите мнението си видимо за всички, които посещават сайта.