ВНИМАНИЕ! Молим ви,  внимателно прочетете  условията, описани по-долу, преди да използвате този уеб сайт.
Ако НЕ ГИ ПРИЕМАТЕ,  не използвайте сайта.

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

  • Фондация “Правото да Знам”, като създател и собственик на този Интернет сайт ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба, с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

 

  • Не се разрешава материалите  на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито част, или цялото съдържание, в каквато и да е форма да бъдат копирани, публикувани,  публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел БЕЗ ИЗРИЧНОТО ПИСМЕНО съгласие на представляващите организацията.

 

  • При получаване на съгласие е нужно ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, ЯСНО И ИЗРИЧНО ПОЗОВАВАНЕ НА ИЗТОЧНИКА И ЛИНК КЪМ ТОЗИ САЙТ ПОД ЗАГЛАВИЕТО ви.

 

  • Всички авторски информационни ресурси и материали на този Сайт, вкл. и нашите преводи на външни източници, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, а неразрешеното им използване представлява закононарушение, от което следва гражданска и административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

  • Фондация “Правото да Знам” не носи никаква отговорност, при никакви обстоятелства за каквито и да е щети вкл., но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение за възможност да възникнат такива вреди.

 

  • Всички текстови материали публикувани в този Сайт  стават собственост на Фондация “Правото да Знам”, заедно с всички произтичащи от това права уредени в Закона за авторското право и сродните му права, действащ на територията  на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.
  • Фондация “Правото да Знам” се старае да вземе всички разумни мерки за да  публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но всички посетители и потребители на сайта се считат за уведомени, че  грешки, пропуски или неточности, могат да се появят в информацията на Сайта и за тях Фондация “Правото да Знам” не носи отговорност.

 

  • В този сайт има информация , която е само за информационни цели. Тя не може да замести вашата собствена консултация с лекар, или друг специалист , който да ви консултира професионално по дадена тема, свързана с начина ви на живот.
  • Сайтът може да съдържа рекламни изображения, текстови линкове или други потенциални източници на допълнителна информация към външни уеб страници, за които отговарят други лица . Фондация “Правото да Знам” не поема отговорност за информацията, която се публикува и показва на тези страници.

Ако имате някакви въпроси относно сайта на Фондация “Правото да Знам”, изпращайте своите запитвания чрез формата за контакти.