Като член на Европейския съюз, България участва и в координираната програма на Съюза, за контрол на остатъчни съдържания на пестициди в храни.

Какви са данните? Кои са чистите и кои са най-замърсените храни?

Скептични по отношение на мониторинга на храните за остатъци от пестициди, който би трябвало да се провежда в България, ние от Фондация Правота да знам, следим храните, които най-често присъстват на трапезата ни ,  чрез анализи в независими акредитирани лаборатории от ЕС.

Контролни проби изпращахме и в лаборатории от държавния контрол, но там те никога не откриват никакви замърсявания. Вече не пилеем парите си там. Оставяме на държавните институции да го правят. Да плащат с парите от данъците ни за един неефективен мониторинг, който не защитава здравето ни, не дава вярна представа за състоянието и следователно не води до никакви промени.

Първите проби бяха направени, благодарение на финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Анализите можете да видите ТУК.

 

 

Подкрепете кампанията ни "Моята храна по детски чиста", като дарите средства за анализите.

В дневника на даренията, можете да следите набраните средства и тяхното изразходване.

и усилията ни на политическо ниво да променим системата за контрол на храните.