Дневник на даренията

Вие също можете да направите дарение. ТУК! предстои пускане!

От 25 май 2015 г., започваме да публикуваме списък на даренията и самите дарители.

За тези, които са пожелали анонимност, вместо името изписваме "Анонимен".
За всяко дарение ще получите удостоверение на посочен от вас адрес.


Отчет за изразходваните средства

Тук ще публикуваме отчет за всички изразходвани средства, получени от дарения

Търсим средства за:

Анализи на храни за съдържание на токсични вещества.

Резултататите от досега направените изследвания, можете да видите тук.

Търсим финансова подкрепа за:

Техническа поддръжка на сайта.

Търсим юридическа помощ:

Консултирайте ни. Направете ни отсъпка.