Кои сме ние. Как можете да ни подкрепите. Как да се свържете с нас.

Фондацията е независима, неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация, която осъществява своята дейност съобразно действащото българско законодателство и разпоредбите на устава си.

Основни цели на фондацията са:

• Да защитава здравето, развитието и благополучието на децата от опасности, възникнали в резултат на неинформираността на техните родители или на обществото;
• Да работи за изграждането и поддържането на безопасна и даваща възможност за пълноценно развитие среда за децата на национално, регионално и световно ниво;
• Да защитава Земята от по-нататъшно влошаване на състоянието на околната среда и отстраняване на вече нанесени поражения в резултат на човешката дейност или нехайство;
• Да способства за повишаване на участието на обществеността в процесите на вземане на решения.

Средства за постигане на целите на фондацията са:

• Създаване и поддържане информационни бази данни, касаещи здравето на хората и околната среда;
• Изискване решаването на здравни и екологичните проблеми от компетентните органи;
• Създаване на работни групи, комисии и експертни звена;
• Разработване на проекти;
• Организиране на форуми за обществено обсъждане на важни здравни и екологични проблеми
• Извършване на експертно-консултантска дейност, обучение, издателска дейност, рекламна дейност и др.

Подкрепете ни

Ако харесвате нещата, които се опитваме да направим и искате да помогнете - има много начини, по които бихте могли да ни подкрепите.

Станете поддръжник на идеите ни - променeте малък участък от света - този около Вас и семейството Ви!

Подкрепете инициативите ни! Последвайте ни във фейсбук или туитър за да научавате как. Запишете се в нашия Мейлинг лист, коментирайте в Гледна точка.

Станете доброволец – подкрепете ни с онова, което умеете най-добре – отделете от времето си.Натрупайте опит, създайте контакти.

Поставете линк към този сайт на вашия блог, skype, facebook или в подписа на еmail-а си: http://right-2-know.org

Осигурете ни копиране, отпечатване, превод, зала, офис площ, кетъринг на събития, реклама, офис оборудване или консумативи и др., с които разполагате.

Направете ни отстъпка при пазаруване или услуги от вас.

Купете от информационните ни материали в Магазина /обновява се!/.

Подкрепете ни финансово

Вие определяте за какво искате да се използват средствата ви:

  • изследвания и събиране на информация, която да подкрепи тезите ни и да ни даде допълнителни аргументи,
  • разработка, отпечатване и разпространение на информационни материали,
  • поддръжка на този сайт, хостинг, домейн, актуализации
  • заплащане на персонал, който поддъжа и актуализира базите данни, този сайт или другите дейности на организацията,
  • подкрепа за деца в риск,
  • други дейности в съответствие с целите ни
За всички дарения се публикува списък и отчет на изразходваните средства в Дневника на даренията.

Търсим средства за:

1
Хостинг на сайта и поддръжка.

2
Анализи на токсични вещества в храните. Вижте резултатите от анализите до този момент.

За осъществяване на своите цели Фондация 'Правото да знам' извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност.

Възползвайте се от нашите услуги! С тяхна помощ покриваме една незначителна част от разходите си за поддържка на този сайт.

Фондация 'Правото да знам' притежава лиценз за социални услуги за деца № 538/2010 с обхват на лиценза:

Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца "Правото да знам".

В рамките на Центъра извършва обучения за деца или за групи деца и възрастни.

Фондация 'Правото да знам' е регистрирана в Агенцията за социално подпомагане на Министрество на труда и социалната политика с Удостоворение № 776-01 за предотавяне на социални услуги: Бюро за социални услуги.

В Бюрото извършва обучения за родители и заинтересовани възрастни.

Свържете се бързо и лесно с нас.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

София 1113 п.к. 39 България

0899333276